Odkształcanie powłoki pod naciskiem

Na powierzchni powłoki pozostaje odciśnięty ślad po postawionym przedmiocie.

porady-Tikkurila-odkształcanie-powłoki-pod-naciskiem

Możliwe przyczyny

  • Nałożono zbyt grubą warstwę produktu; w efekcie wydłużył się czas utwardzenia powłoki. 

Postępowanie

  • Należy przestrzegać informacji dotyczących czasu schnięcia oraz wskazówek nt. ilości i grubości nanoszonych warstw. 
  • Należy również pamiętać, iż w niskich temperaturach, w warunkach podwyższonej wilgotności czy przy aplikacji grubszej niż zalecana powłoki, czas schnięcia będzie wydłużony.
  • Zanim nastąpi pełne utwardzenie powłoki, nie należy jej intensywnie użytkować, a najlepiej w ogóle jej nie eksploatować.

Naprawa

  • Należy doprowadzić do całkowitego wyschnięcia powłoki.  Następnie przeszlifować okolice, w których wystąpiło odkształcenie, odpylić, jeśli to konieczne- zagruntować niemalowane miejsca i całość powierzchni pomalować.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl