Pęcherze

Pęcherzenie jest to zjawisko powstawania pęcherzy z powietrzem na powierzchni powłoki. Dzieje się tak w wyniku miejscowej utraty przyczepności powłoki do podłoża.

porady-Tikkurila-pęcherze

Możliwe przyczyny

  • Nanoszenie farby na wilgotną lub mokrą powierzchnię.
  • Niedokładne oczyszczenie podłoża z kurzu/pyłu.
  • Pozostawienie tłustych plam/miejsc na malowanej powierzchni
  • Brak zagruntowania lub użycie do gruntowania nieodpowiedniego produktu

Postępowanie

  • Powyższe zjawisko wiąże się z właściwym przygotowaniem podłoża pod malowanie.  Istotne jest, aby podłoże było suche, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych plam, wykwitów, wycieków, ognisk korozji itd. 
  • Następnie należy powierzchnię właściwie zagruntować dobierając odpowiedni grunt do podłoża i farby nawierzchniowej.

Naprawa

  • Pęcherze należy usunąć mechanicznie poprzez zeskrobanie lub zeszlifowanie.  
  • Następnie powierzchnię należy odpylić, wypełnić ubytki, jeszcze raz odpylić, zagruntować dobierając właściwy grunt do podłoża i farby nawierzchniowej i ostatecznie pomalować farbą nawierzchniową.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl