Pienienie się farby / kraterowanie

Pienienie się farby (obecność pęcherzyków powietrza w farbie) powoduje, że w trakcie nakładania i wysychania, gdy pęcherzyki pękają, powstaje powłoka pełna małych, okrągłych zagłębień (kraterów).

porady-Tikkurila-pienienie-się-farby-kraterowanie

Możliwe przyczyny

  • Zbyt energiczne mieszanie farby.
  • Użycie nieodpowiedniego wałka/pędzla.
  • Nadmierne rozcieńczenie farby.
  • Użycie nieodpowiedniego rozcieńczalnika.

Postępowanie

  • Każda farba podczas jej nakładania w pewnym stopniu się pieni.  Efekt ten zależy m.in. od czynników takich jak jakość farby, stopień jej rozcieńczenia, rodzaj użytego do aplikacji narzędzia (np. wałek ze zbyt długim włosem). 
  • W celu zminimalizowania tego zjawiska należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dopuszczalnego rozcieńczenia oraz dobrać odpowiednie do malowanej powierzchni narzędzie. 
  • Jeżeli zachodzi konieczność wymieszania farby przed aplikacją nie należy robić tego zbyt energicznie - uchroni nas to przed napowietrzeniem (spienieniem) produktu w puszce. 
  • Jeżeli używamy produktu przygotowanego w sklepie (barwienie i mieszanie), przed rozpoczęciem pracy należy odczekać ok. 1 godziny.  Przez ten czas farba samoistnie odpowietrzy się. 

Naprawa

  • Przed powtórnym pomalowaniem, powierzchnie z kraterami należy przeszlifować drobnym papierem ściernym.  Potem całość odpylić i pomalować wg powyższych zaleceń dobierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl