Siatka drobnych pęknięć

Pęknięcia na powierzchni powłoki farby tworzące charakterystyczną siatkę.

porady-Tikkurila-siatka-drobnych-pęknięć

Możliwe przyczyny

  • Naturalne starzenie farb szczególnie tych narażonych na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych.
  • Zbyt gruba warstwa nałożonej farby.
  • Zbyt wiele warstw farby.
  • Brak przyczepności farby do malowanego podłoża.
  • Oddziaływania na farbę innych, najczęściej zewnętrznych czynników.

Postępowanie

  • Dobór farby powinien być adekwatny do malowanego podłoża, rodzaju farby jaka była ostatnio użyta oraz czynników zewnętrznych.  Np. jeżeli farba musi być użyta na podłoże, które nagrzewa się do temperatury 100 stopni C, należy dobrać produkt, który cechuje się odpornością na działanie podwyższonych temperatur. 
  • Nie wolno nakładać zbyt grubych warstw. 
  • Po oczyszczeniu podłoża specjalnymi detergentami, należy pamiętać o dokładnym spłukaniu preparatu wodą.  Pozostawienie jego resztek na powierzchni przeznaczonej do malowania spowoduje obniżenie przyczepności farby, a w konsekwencji podczas wysychanie powłoki - utratę spójności i spękania.

Naprawa

  • Spękaną farbę usunąć mechanicznie, następnie całość przeszlifować w celu wyrównania i ujednolicenia struktury, jeśli to konieczne - zagruntować. 
  • Dobrać odpowiednią farbę do malowanej powierzchni, otoczenia i ewentualnych czynników zewnętrznych oddziałujących na podłoże, a następnie całość pomalować.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl