Sklejanie się powłok / niewyschnięta farba

Na skutek bezpośredniego kontaktu pomalowane powierzchnie zlepiają się (np. drzwi przyklejają się do futryny)

porady-Tikkurila-sklejanie-się-powłok

Możliwe przyczyny

  • Wolniej schnąca farba.
  • Naniesiono zbyt grubą warstwę farby.
  • Użyto niewłaściwy rozcieńczalnik

Postępowanie

  • Przed rozpoczęciem korzystania ze świeżo pomalowanych sprzętów należy pozostawić farbę do całkowitego wyschnięcia.  Informacje o optymalnych warunkach cieplno-wilgotnościowych podczas nakładania farby i jej schnięcia podane są na opakowaniu. 
  • Niestosowanie się do wskazówek wpłynie na czas schnięcia farby.  Ważne jest, aby za jednym razem nie nakładać zbyt grubo farby.  Przy nakładaniu kilku warstw należy zachować zalecane odstępy między malowaniem kolejnej. 
  • Rozcieńczalnik niezalecany przez producenta, a użyty do rozcieńczenia farby podczas malowania może być powodem drastycznego wydłużenia jej czasu schnięcia, a w skrajnych przypadkach zepsucia produktu.

Naprawa

  • Wadliwe miejsca przeszlifować w celu wyrównania i wygładzenia podłoża odpylić i jeśli to konieczne - zagruntować. 
  • Następnie pomalować powierzchnię odpowiednio dobranym produktem wg powyższych zaleceń.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl