1955

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

Base paint

baza C

RGB

112, 111, 111 (#706F6F)

Stopień odbicia światła *

16%

*
Współczynnik odbicia światła precyzuje procentową ilość światła odbijanego od pomalowanej powierzchni. W przypadku koloru czarnego wynosi on 0%, a w przypadku koloru białego - 100%. Im mniejsza wartość współczynnika odbicia dla danego koloru, tym bardziej wzrośnie jego temperatura pod wpływem działania promieni słonecznych. Wzrost temperatury powierzchni może przyspieszyć proces starzenia się farby oraz wpłynąć na rozszerzalność termiczną podłoża wywołaną wahaniami temperatury.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl