J354 Daydream

Przed zakupem i użyciem farby zalecamy sprawdzić wybrany odcień korzystając z testerów kolorów Tikkurila.
Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

RGB

136, 179, 212 (#88B3D4)

Wartości L,a,b

70,93; -5,78; -22,3

NCS

1535-R86B

Kolekcja kolorów

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl