G387

G387

Kolekcja kolorów

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzić wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach wymalowań.

RGB

232, 233, 189 (#E8E9BD)

Wartości L,a,b

91,68; -7,64; 20,88

NCS

0518-G59Y

Odchylenie od wzorca ΔΕ

1.4

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl