H366

Kolekcja kolorów

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

Base paint

baza A

RGB

161, 216, 222 (#A1D8DE)

Wartości L,a,b

83,1; -16,27; -9,34

NCS

0727-B20G

Odchylenie od wzorca ΔΕ

2.2

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl