Q845 Halli

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

RGB

147, 151, 155 (#93979b)

NCS

4204-R83B

Stopień odbicia światła *

31%

Rodzaj farby elewacyjnej **

*
Współczynnik odbicia światła precyzuje procentową ilość światła odbijanego od pomalowanej powierzchni. W przypadku koloru czarnego wynosi on 0%, a w przypadku koloru białego - 100%. Im mniejsza wartość współczynnika odbicia dla danego koloru, tym bardziej wzrośnie jego temperatura pod wpływem działania promieni słonecznych. Wzrost temperatury powierzchni może przyspieszyć proces starzenia się farby oraz wpłynąć na rozszerzalność termiczną podłoża wywołaną wahaniami temperatury.
**
Farby alkidowe, farby i powłoki akrylowe, farby na elewacje drewniane, farby i powłoki na elewacje mineralne, farby i powłoki na podmurówki, farby na powierzchnie metalowe i na dachy z blachy
Farby wapienne, farby i powłoki na powierzchnie wapienno-cementowe
Farby i powłoki silikonowe, farby silikatowe
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl