K360

K360

Kolekcja kolorów

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzić wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach wymalowań.

RGB Value

0, 126, 180 (#007EB4)

LAB values

48,24; -13,8; -40,43

Exact NCS tone

2367-R94B

ΔΕ to standard

3.3

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.