L359

Kolekcja kolorów

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

Base paint

baza C

RGB

0, 115, 161 (#0073A1)

Wartości L,a,b

44,33; -12,38; -35,42

NCS

3060-R95B

Odchylenie od wzorca ΔΕ

4.2

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl