M490

Przed zakupem i użyciem farby zalecamy sprawdzić wybrany odcień korzystając z testerów kolorów Tikkurila.
Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału.

RGB

130, 146, 159 (#82929F)

Wartości L,a,b

59,96; -3,01; -9,03

NCS

4014-R90B

Kolekcja kolorów

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl