Y392 Papyrus

Do wnętrz kolor

Y392 Papyrus

Do wnętrz kolor

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzić wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach wymalowań.

RGB Value

238, 223, 187 (#EEDFBB)

LAB values

89,51; -0,79; 19,26

Exact NCS tone

0913-Y01R

ΔΕ to standard

1.8

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.