X321

X321

Kolekcja kolorów

Kolory widoczne na ekranie monitora zostały wygenerowane elektronicznie. Mogą one różnić się od rzeczywistych kolorów wymalowań, ponieważ na odbiór koloru ma wpływ wiele czynników, m.in. oświetlenie pomieszczenia, rodzaj malowanego podłoża, wykończenie i połysk materiału. Przed zakupem i użyciem danej farby prosimy zawsze sprawdzić wybrany kolor w karcie kolorów Tikkurila lub na próbkach wymalowań.

RGB

239, 203, 200 (#EFCBC8)

Wartości L,a,b

84,91; 12,3; 5,84

NCS

0717-Y96R

Odchylenie od wzorca ΔΕ

2.4

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl