Fontefloor EP Clear

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.

M1 CE

Fontefloor EP Clear

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Stosowany do lakierowania nowych i starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych. • Stosowany jako warstwa nawierzchniowa na powierzchnie pokryte farbą Fontefloor EP 100 lub inne powłoki Temafloor. • Zalecany również do wiązania pyłu betonowego i lakierowania betonowych ścian. • Klasyfikacja M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych została przyznana przez fińską Fundację Informacji Budowlanych (Building Information Fundation RTS).


Przykłady zastosowania

• Zalecany do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie 5 - 8 m2/l Warstwa nawierzchniowa 6 - 10 m2/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.


Rozcieńczalnik

Waterborne


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim lakier zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP Clear: max. LZO < 140 g/l


Zabezpieczenie betonowych ścian i posadzek

Fontefloor EP Clear zalecany jest do lakierowania nowych i uprzednio malowanych powierzchni betonowych, w tym również ścian, w obiektach przemysłowych, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

Product usp1prof_img
zabezpieczenie-betonowych-ścian-i-posadzek

Formuła bezpieczna na zdrowia i środowiska

Lakier charakteryzuje się dobrą odpornością na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, będąc jednocześnie wodorozcieńczalnym produktem przyjaznym dla zdrowia i środowiska

Product usp2prof_img
lakier-na-posadzki

Ochrona posadzek dekoracyjnych

Jako element systemu powłokowego, Fontefloor EP Clear doskonale sprawdza się jako warstwa ochronna posadzek dekoracyjnych w obiektach użyteczności publicznej, np. w restauracjach , kawiarniach, centrach handlowych.

Product usp3prof_img
posadzka-dekoracyjna
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl