Fontefloor PU Cem 2

Bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna hybrydowa powłoka poliuretanowa zapewniająca przyczepność całego systemu.

Fontefloor PU Cem 2

Bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna hybrydowa powłoka poliuretanowa zapewniająca przyczepność całego systemu.

Opis

Bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna hybrydowa powłoka poliuretanowa zapewniająca przyczepność całego systemu.


Właściwości produktu

• Doskonałe właściwości uszczelniające. Fontefloor PU Cem 2 uszczelnia beton zapobiegając powstawaniu pęcherzy w warstwie nawierzchniowej. • Doskonała zdolność do wypełniania nierówności powierzchni. Fontefloor PU Cem 2 zapewnia gładkie wykończenie powłoki poprzez wypełnienie otworów i drobnych pęknięć. • Może być stosowany jako podkład lub powłoka samopoziomująca.


Przykłady zastosowania

• Używany w przemyśle spożywczym, w magazynach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.


Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w zadaszonych pomieszczeniach, w suchych warunkach powyżej + 5 °C i poniżej + 25 °C. Jest to szczególnie ważne dla składnika C. Chronić przed mrozem nawet podczas transportu.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna znajdować się w przedziale +12°C - + 25ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie tarczami diamentowymi lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. W niektórych uzasadnionych przypadkach używa się metody frezowania podłoża. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca Sprawdź kompatybilność z producentem materiału. Beton modyfikowany polimerem Sprawdzić kompatybilność z producentem materiału modyfikowanego polimerem.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Do czyszczenia narzędzi użyć Rozcieńczalnik 1061. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140g/l (2010) Fontefloor PU Cem 2: max. LZO < 140 g/l


Doskonałe właściwości uszczelniające

Fontefloor PU Cem 2 uszczelnia beton zapobiegając powstawaniu pęcherzy w warstwie nawierzchniowej

Product usp1prof_img
posadzka-przemysłowa

Doskonała zdolność do wypełniania nierówności powierzchni

Fontefloor PU Cem 2 zapewnia gładkie wykończenie powłoki poprzez wypełnienie otworów i drobnych pęknięć

Product usp2prof_img
posadzka-Fontefloor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl