Fontefloor PU Cem 6-9

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy produkt oparty na żywicy poliuretanowej i aktywnych wypełniaczach mineralnych do wykonywania grubopowłokowych posadzek przemysłowych do zastosowań w ekstremalnych warunkach użytkowania.

Fontefloor PU Cem 6-9

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy produkt oparty na żywicy poliuretanowej i aktywnych wypełniaczach mineralnych do wykonywania grubopowłokowych posadzek przemysłowych do zastosowań w ekstremalnych warunkach użytkowania.

Opis

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy produkt oparty na żywicy poliuretanowej i aktywnych wypełniaczach mineralnych do wykonywania grubopowłokowych posadzek przemysłowych do zastosowań w ekstremalnych warunkach użytkowania.


Właściwości produktu

• Połączenie wysokiej odporności chemicznej, mechanicznej oraz na zmiany temperatury. Fontefloor PU Cem to wytrzymały system podłogowy odporny na duże obciążenia chemiczne, ścieranie i skoki temperaturowe. Produkt jest idealnym rozwiązaniem dla ekstremalnych warunków użytkowania. • Doskonała odporność na działanie gorącej wody i ciągłe zamoczenie w wodzie. Fontefloor PU Cem 6-9 wytrzymuje powtarzające się wycieki gorących i zimnych cieczy do + 120 °C, dlatego też rekomendowany jest do zastosowania np. w przemyśle spożywczym, w tym w browarach, zakładach mięsnych, zakładach przetwórstwa owocowego, przetwórstwa ryb itp. • Nieabsorpcyjny i nieprzepuszczalny. Fontefoor PU Cem 6-9 nie wchłania ani nie absorbuje płynów ani brudu, co ułatwia jego czyszczenie. Produkt jest idealnym wyborem do pokrycia powierzchni, dla których wymagany jest wysoki rezim higieniczny. • W zależności od grubości warstwy odporny na działanie stałej temperatury w zakresie od -20 °C do + 90 °C.


Przykłady zastosowania

• Przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym, zwłaszcza gdy wymagana jest odporność chemiczna i odporność na działanie kwasów organicznych.


Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w zadaszonych pomieszczeniach, w suchych warunkach powyżej + 5 °C i poniżej + 25 °C. Jest to szczególnie ważne dla składnika C. Chronić przed mrozem nawet podczas transportu.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału powinna znajdować się w przedziale +12°C - + 25ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie tarczami diamentowymi lub trawienie kwasem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. W niektórych uzasadnionych przypadkach używać metody frezowania podłoża. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdzić kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki. Beton modyfikowany polimerem Sprawdzić kompatybilność u producenta materiału modyfikowanego polimerem.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Rozcieńczalnik 1061. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem 6-9: max. VOC < 140 g/l


Połączenie wysokiej odporności chemicznej, mechanicznej oraz na zmiany temperatury.

Fontefloor PU Cem 6-9 to wytrzymały system podłogowy odporny na duże obciążenia chemiczne, ścieranie i skoki temperaturowe. Produkt jest idealnym rozwiązaniem dla ekstremalnych warunków użytkowania.

Product usp1prof_img
Połączenie wysokiej odporności chemicznej, mechanicznej oraz na zmiany temperatury

Doskonała odporność na działanie gorącej wody i ciągłe zamoczenie w wodzie.

Fontefloor PU Cem 6-9 wytrzymuje powtarzające się wycieki gorących i zimnych cieczy do + 120 °C, dlatego też produkt jest rekomendowany do zastosowania np. w przemyśle spożywczym, w tym w browarach, zakładach mięsnych, zakładach przetwórstwa owocowego, przetwórstwa ryb itp.

Product usp2prof_img
Doskonała odporność na działanie gorącej wody i ciągłe zamoczenie w wodzie

Nieabsorpcyjny i nieprzepuszczalny.

Fontefoor PU Cem 6-9 nie wchłania ani nie absorbuje płynów ani brudu, co ułatwia jego czyszczenie. Produkt jest idealnym wyborem do pokrycia powierzchni, dla których wymagany jest wysoki rezim higieniczny.

Product usp3prof_img
posadzka-przemysłowa
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl