Fontefloor PU Cem Top

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy lakier nawierzchniowy do systemów z grupy powłok poliuretanowo-cementowych Fontefloor PU Cem.

Fontefloor PU Cem Top

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy lakier nawierzchniowy do systemów z grupy powłok poliuretanowo-cementowych Fontefloor PU Cem.

Opis

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy lakier nawierzchniowy do systemów z grupy powłok poliuretanowo-cementowych Fontefloor PU Cem.


Właściwości produktu

• Zapewnia odporność na zużycie mechaniczne, wydłużając w ten sposób żywotność powlekanej powierzchni. • Uszczelnia powierzchnię i nadaje jej matowy stopień wykończenia. • Używany jako lakier nawierzchniowy w systemach Fontefloor PU Cem.


Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w zadaszonych pomieszczeniach, w suchych warunkach powyżej + 5 ° C i poniżej + 25 ° C. Jest to szczególnie ważne dla składnika C. Chronić przed mrozem nawet podczas transportu.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału powinna znajdować się w przedziale +12°C - + 25ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie tarczami diamentowymi lub trawienie kwasem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. W niektórych uzasadnionych przypadkach używać metody frezowania podłoża. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu - wylewki. Beton modyfikowany polimerem Sprawdź kompatybilność u producenta materiału modyfikowanego polimerem.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Do czyszczenia narzędzi użyć Rozcieńczalnik 1061. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem Top: max. VOC < 140 g/l


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl