Fontefloor PU Matt

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy, kolorowy lakier poliuretanowy odporny na promieniowanie UV. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące kolorem.

M1

Fontefloor PU Matt

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy, kolorowy lakier poliuretanowy odporny na promieniowanie UV. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące kolorem.

Opis

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy, kolorowy lakier poliuretanowy odporny na promieniowanie UV. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące kolorem.


Właściwości produktu

• Część systemu Tikkurila Cozy Floor. • Posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych przyznaną przez Fińską Fundację RTS, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Z uwagi na bardzo niską zawartość VOC produkt zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej. • Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt daje projektantowi praktycznie nieograniczone możliwości projektowe, co umożliwia tworzenie niepowtarzalnych projektów. • Ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV powłoka Fontefloor PU Matt zachowuje swój kolor i połysk nawet w pomieszczeniach o dużym nasłonecznieniu, a matowe wykończenie zwiększa przytulność pomieszczeń.


Przykłady zastosowania

• Może być stosowany bezpośrednio na beton.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie: 7–12 m²/l Warstwa nawierzchniowa: 10–20 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki nakładania.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wałek


Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Matt: max. VOC < 140 g/l


Posiada klasyfikację M1.

Fontefloor PU Matt posiada klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Farba zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej.

Product usp1prof_img
M1 classified

Matowy stopień wykończenia powierzchni.

Ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV Fontefloor PU Matt zachowuje swój kolor i połysk nawet w pomieszczeniach o dużym nasłonecznieniu, a matowe wykończenie zwiększa przytulność pomieszczeń.

Product usp2prof_img
Matt appearance

Szerokie spektrum kolorów.

Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt daje projektantowi praktycznie nieograniczone możliwości projektowe, co umożliwia tworzenie niepowtarzalnych projektów zapewniających jednocześnie komfort w pomieszczeniu.

Product usp3prof_img
Wide spectrum of colors
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl