Temafloor 200 Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE

Temafloor 200 Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Rozcieńczony Temafloor 200 Primer wnika w pory betonu, uszczelnia powierzchnię i daje dobrą przyczepność dla powłok i jastrychów. • Po zmieszaniu z piaskiem może służyć do napraw posadzek betonowych.


Przykłady zastosowania

• Do gruntowania nowych i starych posadzek betonowych przed nakładaniem powłok Temafloor i jastrychu.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Pierwsza warstwa gruntu 4-8 m² /l Druga warstwa gruntu 6-10 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej oraz od metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Solventfree


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 97%.Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwienia na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie betonowe: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, próżniowe piaskowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza. Trawienie kwasowe przeprowadza się rozcieńczonym kwasem solnym (1 część stężonego kwasu solnego, 4 części wody). Przemyć dużą ilością wody. Osuszyć podłogę. Stare powierzchnie betonowe: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usuń starą, łuszczącą się warstwę farby przez szlifowanie lub próżniowe piaskowanie. Oczyścić ubytki usuwając wszystkie luźne elementy. Otworzyć pęknięcia za pomocą np. narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wałek, paca stalowa lub gumowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029 (lub Thinner 1031).


LZO

LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 200 Primer: max. LZO < 500 g/l


Szybkie gruntowanie

Temafloor 200 Primer zapewnia dobre przyleganie powłok i wylewek Temafloor. Dodatkowo, produkt szybko schnie i krótki czas pomiędzy nakładaniem następnych warstw pozwala na aplikację całego systemu w jeden dzień.

Product usp1prof_img
Cow Shed

Świetny podkład do zaprawek

Temafloor 200 Primer wymieszany z piaskiem również nadaje się do wypełniania ubytków w posadzkach betonowych.

Product usp2prof_img
Food Production Facility
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl