Temafloor 220W Primer

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE

Temafloor 220W Primer

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Służy do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych przed powlekaniem ich powłokami typu Temafloor. • Materiał odporny na oddziaływanie olejów i tłuszczów.


Przykłady zastosowania

• Zalecany jako materiał gruntujący dla wilgotnych powierzchni betonowych (wilgotność względna betonu powyżej 97%).


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie 6 - 10 m2/l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwienia na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia za pomocą urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1029 (lub Thinner 006 1031).


LZO

LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 220W Primer: max. LZO < 500 g/l


Bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy

Temafloor 220W Primer to bezrozpuszczalnikowy lakier stosowany do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych, szczególnie w miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie produktów bezrozpuszczalnikowych i bezzapachowych.

Product usp1prof_img
Chemical Warehouse

Szybsza realizacja prac budowlanych

Temafloor 220W Primer jest stosowany przede wszystkim na wilgotne powierzchnie betonowe o wilgotności względnej betonu powyżej 97%, czyli gdy proces utwardzania nie jest jeszcze zakończony. W ten sposób realizacja prac budowlanych może przebiegać szybciej.

Product usp2prof_img
Fish Plant
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl