Temafloor 25 Clear

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.

CE

Temafloor 25 Clear

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.


Właściwości produktu

• Łatwy do użycia ze względu na jednoskładnikową formułę. • TEMAFLOOR 25 CLEAR wiąże kurz oraz uniemożliwia absorbowanie zanieczyszczeń w głąb podłoża. • Jako warstwa nawierzchniowa na posadzkach mozaikowych. • Doskonała odporność na ścieranie.


Przykłady zastosowania

• Służy do lakierowania betonu, cementu azbestowego i innych podłóg mineralnych.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie 4-7 m2/l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Rozcieńczalnik

Solventborne


Warunki aplikacji

Powierzchnia musi być sucha i co najmniej 4 tygodnie stabilizowana. Zawartość wilgoci w betonie nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +5°C w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić w granicach od 50-90%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia za pomocą urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Samopoziomująca posadzka cementowa Sprawdź kompatybilność produktu z wykonawcą posadzki cementowej.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/ i) 500 g/l (2010) Temafloor 25 Clear: max. LZO < 500 g/l.


Szybkie schnięcie dzięki utwardzaniu wilgocią

Temafloor 25 Clear to lakier, który szybko schnie i jest łatwy w aplikacji. Stosowany jest głównie jako środek wiążący pył oraz jako grunt i lakier nawierzchniowy, również z płatkami Mosaic.

Product usp1prof_img
Production Facility

Działa w niskich temperaturach

Temafloor 25 Clear może być nakładany w niskich temperaturach przy wilgotności względnej powietrza w granicach 50–90 %. Lakier charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie i dlatego może być również stosowany jako lakier nawierzchniowy.

Product usp2prof_img
Design floor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl