Temafloor 3000

Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest poprzez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Temafloor P300.

CE

Temafloor 3000

Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest poprzez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Temafloor P300.

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Powłoka uzyskana jest poprzez dodanie piasku do dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Temafloor P300.


Właściwości produktu

• Doskonała odporność na ścieranie. • Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nieutleniających, zasad i roztworów soli. Odporna na okresowe działanie (zachlapanie) kwasami utleniającymi i wybielaczami. Dokładniejsze dane odporności chemicznej dostępne w oddzielnej tabeli odporności. • Wytrzymuje +70°C w warunkach suchych i +60°C w zanurzeniu. Nie odporna na nagłe i duże skoki temperatury, często powtarzające się. • Powłoka samopoziomująca. Może być stosowana na posadzkach o max. spadku 5%. • Zastosowanie utwardzacza Temafloor Flex zwiększa elastyczność i odporność powłoki na pęknięcia i wzmożony ruch.


Przykłady zastosowania

• Stosowana do nowych i używanych posadzek betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, papierniach, korytarzach i innych podłożach na terenie wzmożonego ruchu.


Wydajność

Dla posadzki płaskiej: • 1 mm warstwa 1 litr mieszanki na 1 m2 • 2 mm warstwa 2 litr mieszanki na 1 m2 • 4 mm warstwa 4 litry mieszanki na 1 m2 Praktyczna wydajność zależy od geometrii podłoża.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 ( 1 część stężonego kwasu , 4 części wody). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Rakla stalowa lub gumowa, wałek kolczasty.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1029 lub 006 1031.


LZO

LZO 2004/42/EC (cat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 3000: max. LZO < 500 g/l


Sampoziomująca wylewka epoksydowa

Temafloor 3000 to wylewka przygotowana przez dodanie piasku do powłoki epoksydowej Temafloor P 300. Zaleca się stosowanie Temafloor 3000 na posadzki betonowe narażone na silne obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i magazynowych

Product usp1prof_img
Paper Factory

Bogata kolorystyka

Wylewka Temafloor 3000 charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie i może występować w bardzo szerokiej palecie kolorów.

Product usp2prof_img
Production facility
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl