Temafloor Membrane

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, mostkująca powłoka poliuretanowa.

Temafloor Membrane

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, mostkująca powłoka poliuretanowa.

Opis

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, wysoce elastyczna, mostkująca powłoka poliuretanowa.


Właściwości produktu

• Elastyczna i nieprzepuszczalna wody powłoka do zabezpieczania nowych i starych podłóg betonowych. • Mostkowanie pęknięć rysy A3 (-20 °C) EN 1062-7: 2005.


Przykłady zastosowania

• Samopoziomująca, do nakładania za pomocą ząbkowanej lub regulowanej pacy stalowej.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki aplikacji. Przy grubości warstwy 1 mm zużycie ok. 1 l/m² Przy grubości warstwy 2 mm zużycie ok. 2 l/m²


Rozcieńczalnik

Solventfree


Warunki przechowywania

Utwardzacz powinien być przechowywany w temperaturze około 20 ° C. Utwardzacz zaczyna krystalizować po wystawieniu na działanie temperatur poniżej 20 ° C. Krystalizacja z powodu zimna jest odwracalna, a utwardzacz może być stopiony i stosowany bez żadnych pogorszonych właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i materiału nie powinna być niższa od +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie tarczami diamentowymi lub trawienie kwasem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych: Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Ząbkowana lub regulowana paca stalowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor Membrane: max. VOC < 500 g/l


Wysoce elastyczna.

Temafloor Membrane jest elastyczną i nieprzepuszczalną wody powłoką do zabezpieczania nowych i starych podłóg betonowych. Powłoka uzyskała klasę mostkowania A3 w -20 ° C.

Product usp1prof_img
Tor-wyścigowy

Łatwa do aplikacji.

Temafloor Membrane może być łatwo i szybko zaaplikowana na powierzchni. Jest samopoziomująca i może być nakładany za pomocą ząbkowanej lub regulowanej pacy stalowej.

Product usp2prof_img
Parking

Nie przepuszczająca wody.

Wodoszczelna, odpowiednia jako pokład na parkingowych, podłogach garażowych i mostach itp.

Product usp3prof_img
parking-podziemny
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl