Temafloor Primer

Dwuskładnikowy, pigmentowany, gotowy do użycia lakier epoksydowy.

CE

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy, pigmentowany, gotowy do użycia lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Do gruntowania nowych i starych posadzek betonowych przed nakładaniem powłok Temafloor i jastrychu. • Temafloor Primer wnika w pory betonu, uszczelnia powierzchnię i daje dobrą przyczepność dla powłok i jastrychów. • Bialy pigment ułatwia znalezienie pęknięć i ubytków w powierzchni betonu.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Pierwsza warstwa gruntu 4-8 m2/l Druga warstwa gruntu 6-10 m2/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej oraz od metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 97%.Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwienia na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie betonowe: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Przemyć dużą ilością wody. Osuszyć podłogę. Stare powierzchnie betonowe: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą, łuszczącą się warstwę farby przez szlifowanie lub śrutowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia za pomocą urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz. W przypadku użycia cementowej wylewka wyrównującej należy sprawdzić kompatybilność produktu z wykonawcą posadzki cementowej.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor Primer: max. LZO < 500 g/l


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl