Temafloor PU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.

CE

Temafloor PU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.


Właściwości produktu

• Dobra odporność na ścieranie. • Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 60%. • Odporna na wodę, oleje, smary, chemikalia, rozcieńczone roztwory kwasów nieutleniających, zasad oraz roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe zachlapanie kwasów utleniających oraz wybielaczy. • Wytrzymuje na sucho temperaturę +80°C. Nie jest odporna na nagłe zmiany temperatur. • Dobra odporność na uderzenia. • Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej.


Przykłady zastosowania

• Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Zalecana do stosowania w zakładach przetwórczych, magazynach, kładkach pieszo-jezdnych, chodnikach, tunelach, parkingach samochodowych, rampach, przyczułkach mostów itp. Może być także stosowana do wykonywania izolacji stalowych i betonowych koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych (pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem).


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność kształtuje się następująco: • grubość suchej powłoki 1 mm – wydajność ok. 1 m2/l • grubość suchej powłoki 2 mm – wydajność ok. 0,5 m2/l


Rozcieńczalnik

Solventfree


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany: Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych: Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU: max. LZO < 500 g/l


Bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa

Temafloor PU jest samopoziomującą powłoką poliuretanową, odporną na obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych, magazynowych, itp.

Product usp1prof_img
Warehouse

Szeroka gama kolorów

Temafloor PU może być nakładana na nowe i wcześniej eksploatowane posadzki betonowe i asfaltowe. Farbę można barwić w systemie mieszalnikowym na niezliczoną liczbę kolorów.

Product usp2prof_img
Walkway

Trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości powłoka

Temafloor PU charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na ścieranie, jest odporna na chemikalia i wysokie temperatury. Tworzy trwałą, gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Powłoka nie kurczy się i nie pęka.

Product usp3prof_img
Painted track
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl