Temafloor PU Color

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa.

M1

Temafloor PU Color

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa.


Właściwości produktu

• Posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych przyznaną przez Fińską Fundację RTS, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na bardzo niską zawartość VOC Temafloor PU Color zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej. • Dobra odporność na ścieranie. • Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 60%. • Dobra odporność na uderzenia. • Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej. Samopoziomująca powłoka łatwa i szybka w aplikacji oraz prosta do renowacji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań podłogowych.


Przykłady zastosowania

• Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne, w pomieszczeniach przemysłowych i magazynowych, warsztatach naprawczych, przetwórstwie papierniczym oraz korytarzach.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody aplikacji. Grubość suchej powłoki 1 mm – wydajność ok. 1 m²/l Grubość suchej powłoki 2 mm – wydajność ok. 0,5 m²/l


Rozcieńczalnik

Solventfree


Warunki przechowywania

Utwardzacz powinien być przechowywany w temperaturze około 20 ° C. Utwardzacz zaczyna krystalizować po wystawieniu na działanie temperatur poniżej 20 ° C. Krystalizacja z powodu zimna jest odwracalna, a utwardzacz może być stopiony i stosowany bez żadnych pogorszonych właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Zawartość wilgoci w podłożu nie może przekraczać 4%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Ząbkowana lub stalowa rakla.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU olor: max. VOC < 500 g/l


Posiada klasyfikację M1

Posiada Klasyfikację M1, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Farba zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej

Product usp1prof_img
garaż-podziemny

Szeroka gama kolorów

Szeroka gama dostępnych kolorów Temafloor PU Color pozwala praktycznie na nieograniczone możliwości projektowe

Product usp2prof_img
Stadion

Trwała, bezszwowa powłoka poliuretanowa

Temafloor PU Color wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych, handlowych i magazynowych, warsztatach naprawczych itp. Zapewnia betonowej podłodze gładką, nieporowatą powierzchnię, dzięki czemu czyszczenie jest szybsze i łatwiejsze

Product usp3prof_img
posadzka-Temafloor-na-parkingu-podziemnym
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl