Temafloor PU Flex

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.

M1 CE

Temafloor PU Flex

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.


Właściwości produktu

• Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 180% (7d). • Powłoka się ulega kurczeniu i pękaniu. • Niezwykle niska emisja VOC. • Nieprzepuszczająca wodę powłoka odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe, narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne. • Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 180% (7d). • Bardzo dobra odporność na uderzenia. • Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej. • Klasyfikacja M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych została przyznana przez fińską Fundację Informacji Budowlanych (Building Information Fundation RTS).


Przykłady zastosowania

• Typowa aplikacja np. w pomieszczeniach klimatyzowanych.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność kształtuje się następująco: • grubość suchej powłoki 1 mm – wydajność ok. 1 l/m2


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych W przypadku używania cementowej wylewki należy sprawdzić kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

ZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex: max. LZO < 500 g/l


Elastyczna powłoka

Ta powłoka poliuretanowa ma doskonałe właściwości elastyczne i wydłużenie przy zerwaniu wynoszące 180% (7 dni).

Product usp1prof_img
Elongation at break 180%
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl