Temafloor PU Flex Color

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa używana w systemie Tikkurila Cozy Floor.

M1

Temafloor PU Flex Color

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa używana w systemie Tikkurila Cozy Floor.

Opis

Dwuskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa używana w systemie Tikkurila Cozy Floor.


Właściwości produktu

• Posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych przyznaną przez Fińską Fundację RTS, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na bardzo niską zawartość VOC Temafloor PU Flex Color zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej. • Wydłużenie przy zerwaniu 200% (7 d). • Samopoziomująca powłoka łatwa i szybka w aplikacji oraz prosta do renowacji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań podłogowych. • Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowe. • Brak pylenia lub pękania powierzchni powłoki.


Przykłady zastosowania

• Wodoszczelna powłoka do nowych i starych podłóg betonowych narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki aplikacji. Przy grubości warstwy 2 mm zużycie ok. 2 ltr/m²


Warunki przechowywania

Utwardzacz powinien być przechowywany w temperaturze około 20 ° C. Utwardzacz zaczyna krystalizować po wystawieniu na działanie temperatur poniżej 20 ° C. Krystalizacja z powodu zimna jest odwracalna, a utwardzacz może być stopiony i stosowany bez żadnych pogorszonych właściwości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%. Należy pamiętać, że wysoka względna wilgotność powietrza może zmniejszyć połysk powłoki.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie mechaniczne, śrutowanie próżniowe lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego : 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie próżniowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowe wylewki wyrównujące W przypadku stosowania wylewek cementowych sprawdzić kompatybilność produktu z producentem wylewki.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Ząbkowana lub regulowana paca stalowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU Flex Color: max. VOC < 500 g/l


Posiada klasyfikację M1

Temafloor PU Flex Color posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych gwarantującą dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Powłoka zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej

Product usp1prof_img
Durable white floor

Łatwa do aplikacji

Powłoka łatwa i szybka w aplikacji oraz prosta do renowacji w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań podłogowych

Product usp2prof_img
Durable white floor

Nieograniczone możliwości kolorystyczne

Szeroka gama dostępnych kolorów Temafloor PU Flex Color pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości projektowe

Product usp3prof_img
Durable white floor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl