Temafloor PU-UV

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.

CE

Temafloor PU-UV

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.

Opis

Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.


Właściwości produktu

• Doskonała odporność na promieniowanie UV. • Cicha, nie kurczy się i nie pęka. • Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. • Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy packi stalowej lub ząbkowanej.


Przykłady zastosowania

• Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla Temafloor PU na parkingach, kładkach dla pieszych, kładkach pieszo-jezdnych, chodnikach, na wiaduktach i obiektach mostowych oraz innych powierzchniach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania. Średnia wydajność kształtuje się następująco: • grubość suchej powłoki 0,3 mm - wydajność ok. 2,7 m2/l • grubość suchej powłoki 1,0 mm - wydajność ok. 0,9 m2/l


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i materiału nie powinna być niższa od +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 70%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Powierzchnie wcześniej malowane: Przeszlifować powierzchnię oraz oczyścić ją z kurzu i luźnych zanieczyszczeń. Usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor PU-UV: max. LZO < 500 g/l.


Doskonała odporność na promieniwanie UV

Temafloor PU-UV to bezrozpuszczalnikowa farba poliuretanowa charakteryzująca się doskonałą odpornością na promeniowanie UV oraz obciążenia mechaniczne i chemiczne. Idealnie sprawdza sie jako powłoka nawierzchniowa na posadzkach Teamfloor PU, na powierzchniach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.

Product usp1prof_img
Stadion

Powłoka nie kurczy się i nie pęka

Temafloor PU-UV to samopoziomująca farba tworząca gładką powierzchnię. Idealnie sprawdzi się na parkingach, kładkach dla pieszych i innych powierzchniach narażonych na ścieranie.

Product usp2prof_img
Chodnik
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl