Tikkurila ClimateCooler Flex Primer

Wodorozcieńczalna, elastyczna gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie cieplne.

  • 808
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 3 h
  • 1 h
Opis

Wodorozcieńczalna, elastyczna gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie cieplne.


Właściwości produktu

Do gruntowania dachów przed aplikacją Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat lub Tikkurila ClimateCooler Catalyst.


Przykłady zastosowania

Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. Uwaga! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.


Wydajność

4-6 m²/l.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania. W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Grubość mokrej warstwy (WFT) 150-175 µm dla jednej warstwy. Produkt można rozcieńczyć wodą 5-10%, w zależności od porowatości podłoża.


LZO

LZO (kat. A/i)140g/l(2010) Tikkurila ClimateCooler Flex Primer zawiera LZO maksimum 140 g/l.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl