Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.

  • Niższa temeperatura dachu
  • Oszczędność energii
  • Wydłużona trwałość
  • 808
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 4 h
  • 1 h
Opis

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.


Właściwości produktu

Do malowania dachów, w tym dachów o małym kącie nachylenia. Używać z podkładem Tikkurila ClimateCooler Flex Primer.


Przykłady zastosowania

Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. Uwaga! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.


Wydajność

4-6 m²/l.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania. W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać 1 lub 2 warstwy Tikkurila ClimateCooler Flex. Całkowita, maksymalna grubość mokrej warstwy (WFT) 170-180 µm.


Renowacja:

Powierzchnie pomalowane Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat powinne być odnawiane za pomocą tego samego systemu.


Renowacja

Pomalowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Produkt osiąga właściwą twardość i wytrzymałość po upływie ok 4 tygodni. Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od aplikacji powierzchnię można czyścić produktem BioWash Cleaner.


LZO

LZO (kat. A/i)140g/l(2010) Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat zawiera LZO maksimum 140 g/l.


Niższa temeperatura dachu

Tikkurila ClimateCooler Flex odbija do 80% promieniowania cieplnego dzięki czemu dach nie nagrzewa się.

Product usp1prof_img
Lower temperature on the roof surface

Oszczędność energii

Dachy pokryte powłoką Tikkurila ClimateCooler Flex mają niższą temperaturę i w konsekwencji zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń wewnątrz budynku, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość energii, aby schłodzić powietrze wlatujące do układu klimatyzacji budynku. Zastosowanie Tikkurila Climate Cooler zmniejsza więc potrzebę chłodzenia, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Product usp2prof_img
Lower energy consumption for cooling down buildings

Wydłużona trwałość

Dachy pomalowane farbani Tikkurila ClimatCooler Flex nie są poddawane działaniu ekstremalnych wysokich temperatur dzięki czemu mają większą trwałość.

Product usp3prof_img
Extends the service life of the roof with many years
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl