Tikkurila ClimateCooler Uni Primer

Wodorozcieńczalna, gruntująca farba akrylowa, mająca zdolność odbijania promieniowania cieplnego.

  • 808
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 3 h
  • 1 h

Wykończenie

  • Półmat

Opis

Wodorozcieńczalna, gruntująca farba akrylowa, mająca zdolność odbijania promieniowania cieplnego.


Właściwości produktu

Do gruntowania dachów skośnych przed aplikacją Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat lub Tikkurila ClimateCooler Catalyst.


Przykłady zastosowania

Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i zagruntowane dachy blaszane.


Wydajność

3-5 m²/l.


Rozcieńczalnik

Nie dotyczy


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania. W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Grubość mokrej warstwy (WFT) 200-225 µm dla jednej warstwy. Produkt można rozcieńczyć wodą 5-10 %, w zależności od porowatości podłoża.


LZO

LZO (kat. A/i)140g/l(2010) Tikkurila ClimateCooler Uni Primer zawiera LZO maksimum 140 g/l.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl