Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.

  • Niższa temeperatura dachu
  • Oszczędność energii
  • Wydłużona trwałość
  • 808
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 4 h
  • 1 h
Opis

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.


Właściwości produktu

Do malowania dachów skośnych. Używać z podkładem Tikkurila ClimateCooler Uni Primer.


Przykłady zastosowania

Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i zagruntowane dachy blaszane.


Wydajność

3-5 m²/l.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania. W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać 1 lub 2 warstwy Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat. Całkowita, maksymalna grubość mokrej warstwy (WFT) 200-225 µm.


Renowacja:

Powierzchnie pomalowane Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat powinne być odnawiane za pomocą tego samego systemu.


Renowacja

Pomalowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Produkt osiąga właściwą twardość i wytrzymałość po upływie ok 4 tygodni. Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od aplikacji można czyścić powierzchnię produktem BioWash Cleaner.


LZO

LZO (kat. A/i)140g/l(2010) Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat zawiera LZO maksimum 140 g/l.


Niższa temeperatura dachu

Tikkurila ClimateCooler Uni odbija do 80% promieniowania cieplnego dzięki czemu dach nie nagrzewa się.

Product usp1prof_img
dachy-pokryte-powłoką-Tikkurila-Climate-Cooler-mają-niższą-temperaturę

Oszczędność energii

Dachy pokryte powłoką Tikkurila Climate Cooler mają niższą temperaturę i w konsekwencji zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń wewnątrz budynku, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość energii, aby schłodzić powietrze wlatujące do układu klimatyzacji budynku. Zastosowanie Tikkurila Climate Cooler zmniejsza więc potrzebę chłodzenia, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Product usp2prof_img
dach

Wydłużona trwałość

Dachy pomalowane farbani Tikkurila ClimatCooler Uni nie są poddawane działaniu ekstremalnych wysokich temperatur dzięki czemu mają większą trwałość.

Product usp3prof_img
Tikkueila-ClimateCooler-zabezpiecza-dachy-przed0wysoką-temperaturą
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl