Tikkurila Ensi

Olej uretanowy.

  • Łatwy do użycia olej uretanowy
Opis

Olej uretanowy.


Właściwości produktu

• Do olejowej impregnacji powierzchni betonowych. • Penetruje podłoże betonowe nie tworząc powłoki nawierzchniowej. • Dobra odporność na mycie i ścieranie. • Wytrzymały na działanie benzyn, alkoholi oraz smarów i tłuszczy. • Odporny na działanie tłuszczy roślinnych i zwierzęcych oraz roztworów kwasów i zasad o niskim stężeniu.


Przykłady zastosowania

• Odpowiedni do podłóg betonowych i ścian – w przemyśle, magazynach (składach) oraz powierzchniach piwnicznych.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Porowate powierzchnie betonowe: 3 – 6 m2/l Gładkie powierzchnie betonowe: 10 – 15 m2/l Wydajność praktyczna zależy od porowatości powierzchni malowanej oraz od metody nakładania.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna być wyższa niż 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez, szlifowanie lub trawienie kwasowe (kwasem solnym). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1 : 4 (stężony kwas solny : woda). Powierzchnię spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Pędzel lub wałek.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1050.


LZO

Max. Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) wynosi < 750 g/l LZO 2004/42/EC (kat. A/h) 750 g/l (2010)


Łatwy do użycia olej uretanowy

Ensi wnika w beton i tworzy warstwę odporną na ścieranie i mycie. Produkt jest łatwy w aplikacji pędzlem lub wałkiem.

Product usp1prof_img
Easy-to-use urethane oil
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl