Tikkurila Eternit Primer

Podkład do dachów z płyt włóknisto-cementowych.

  • Dobra penetracja
  • Poprawiona przyczepność
  • Łatwy i bezpieczny w użyciu
  • 858
  • 5 m²/l
  • 7 m²/l
  • 1 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Podkład do dachów z płyt włóknisto-cementowych.


Właściwości produktu

Tikkurila Eternit Primer jest wodorozcieńczalnym podkładem do dachów z płyt włóknisto-cementowych, szczególnie odpowiednim do dość starych, bardzo chłonnych płyt dachowych. Podkład ten wiąże podłoże i wypełnia mikroskopijne otwory na wyczyszczonej powierzchni. Tikkurila Eternit Primer zawsze musi być pokryty warstwą nawierzchniową produktu Tikkurila Isonit 20 lub Tikkurila Rubber. Produkt jest szczególnie zalecany do zniszczonych zagruntowanych płyt włóknisto-cementowych.


Przykłady zastosowania

Tikkurila Eternit Primer jest przeznaczony do stosowania na płytach cementowo-włóknistych, łupku cementowo-włóknistym oraz na betonie. Nie nadaje się do stosowania na dachówce ceramicznej i na naturalnym łupku.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Temperatura powinna wynosić między 8°C a 30°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 85%.


Przygotowanie powierzchni

Dachy przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej i preparatu Tikkurila Biowash Cleaner, zgodnie z instrukcjami.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Nałożyć 2 warstwy produktu, w celu uzyskania pożądanej grubości powłoki. Przed zastosowaniem wykonać test w celu potwierdzenia zgodności z podłożem.


Dobra penetracja

Szczególnie nadaje się do dość starych, bardzo chłonnych płyt włókno-cementowych. Eternit Primer wnika w płytę dachową, otacza włókna i wypełnia mikroskopijne otwory w powierzchni.

Product usp1prof_img
ochrona-dachów-farby-Tikkurila

Poprawiona przyczepność

Zapewnia dobrą przyczepność kolejnej warstwy nawierzchniowej: Tikkurila Isonit lub Tikkurila Rubber. Do malowania zagruntowanych płyt włókno-cementowych będących w złym stanie zaleca się zastosowanie Tikkurila Rubber.

Product usp2prof_img
ochrona-dachów-farby-Tikkurila

Łatwy i bezpieczny w użyciu

Tikkurila Eternit Primer jest produktem wodorozcieńczalnym. Posiada również niską zawartość lotnych związków organicznych.

Product usp3prof_img
ochrona-dachów-farby-Tikkurila
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl