Tikkurila Finngard Acryl Beton

Wodorozcieńczalna farba akrylowa odporna na działanie alkaliów, która chroni przed wilgocią i karbonatyzacją betonu. Nadaje się do malowania konstrukcji betonowych, płyt budowlanych i powierzchni betonowych wykończonych tynkiem.

Polish Hygenic Certification
  • Ochrona konstrukcji z betonu
  • Doskonała odporność na warunki pogodowe
  • Oznakowanie CE
  • 3 m²/l
  • 6 m²/l
  • 12 h
  • 4 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Wodorozcieńczalna farba akrylowa odporna na działanie alkaliów, która chroni przed wilgocią i karbonatyzacją betonu. Nadaje się do malowania konstrukcji betonowych, płyt budowlanych i powierzchni betonowych wykończonych tynkiem.


Właściwości produktu

• Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności. • Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce). • Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany.


Przykłady zastosowania

Szczególnie zalecana do malowania betonu (np. konstrukcje, parkingi) w celu ochrony przed korozją. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp) oraz do zabezpieczania powierzchni betonowych inżynieryjnych obiektów infrastruktury drogowej.


Wydajność

Ok. 3-6 m²/l (jedna warstwa). Wydajność zależy od chropowatości i porowatości powierzchni oraz sposobu i warunków malowania.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania rozcieńczonym 10% wodnym roztworem Finngard Acryl Beton lub Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5% wodą. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować farbą Tikkurila Finngard Acryl Beton rozcieńczoną 10% wodą lub Tikkurila Finngard Uni Primer . Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować farbą Tikkurila Finngard Acryl Beton rozcieńczoną 10% wodą lub Tikkurila Finngard Uni Primer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń. UWAGA: Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.


LZO

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


Ochrona konstrukcji z betonu

Tikkurila Finngard Acryl Beton jest szczególnie zalecany do malowania ochronnego konstrukcji betonowych i powierzchni betonowych wykończonych zaprawami cementowymi. Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności.

Product usp1prof_img
malowanie-konstrukcji-betonowych-Tikkurila-Finngard

Doskonała odporność na warunki pogodowe

Farba tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce).

Product usp2prof_img
zabezpieczenie-konstrukcji-betonowych

Oznakowanie CE

Farba Tikkurila Finngard Acryl Beton posiada oznakowanie CE na zgodność z normą EN 1504-2:2004 i może być stosowana również jako zabezpieczenie np. betonowych elementów mostów.

Product usp3prof_img
malowanie-betonu
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl