Tikkurila Finngard Acryl Beton E

Akrylowa, elastomerowa farba do ochrony betonu

  • Mostkowanie pęknięć
  • Ochrona betonu
  • Odporna powłoka
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Akrylowa, elastomerowa farba do ochrony betonu


Właściwości produktu

• Mostkuje rysy skurczowe i włosowate podłoża dzięki wysokiej, trwałej elastyczności, niezależnie od zmian temperaturowych (pełen zakres dodatnich i ujemnych temperatur). • Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności. • Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce).


Przykłady zastosowania

Wodorozcieńczalna, elastomerowa farba akrylowa mostkująca włosowate i skurczowe rysy podłoża. Tworzy trwale elastyczne powłoki o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych, niskiej wodochłonności, bardzo dobrej przyczepności, wysokiej trwałości koloru i dobrej paroprzepuszczalności, która chroni przed karbonatyzacją betonu. Nadaje się do malowania konstrukcji betonowych, płyt budowlanych i powierzchni betonowych wykończonych tynkiem. Szczególnie zalecana do malowania betonu (np. konstrukcje, parkingi) oraz obiektów inżynieryjnych w obszarze infrastruktury drogowej w celu ochrony przed korozją. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5% wodą. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. W razie potrzeby usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować farbą Tikkurila Finngard Acryl Beton E rozcieńczoną 30% wodą lub Tikkurila Finngard Uni Primer. Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. W razie potrzeby usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować farbą Tikkurila Finngard Acryl Beton E rozcieńczoną 30% wodą lub Tikkurila Finngard Uni Primer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.


Malowanie

Mostkowanie pęknięć

Mostkuje rysy skurczowe i włosowate podłoża dzięki wysokiej, trwałej elastyczności, niezależnie od zmian temperaturowych (pełen zakres dodatnich i ujemnych temperatur).

Product usp1prof_img
betonowa konstrukcja mostu

Ochrona betonu

Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności.

Product usp2prof_img
betonowa konstrukcja

Odporna powłoka

Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce)

Product usp3prof_img
betonowa konstrukcja mostu
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl