Tikkurila Finngard Silicate Primer

Tikkurila Finngard Silicate Primer jest wodorozcieńczalnym, mineralnym preparatem do gruntowania powierzchni zewnętrznych, stosowanym przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Solid.

Polish Hygenic Certification
  • Wzmocnione podłoże
  • Zwiększona wydajność
  • Elewacja na lata
  • 6 m²/l
  • 8 m²/l
  • 12 h
Opis

Tikkurila Finngard Silicate Primer jest wodorozcieńczalnym, mineralnym preparatem do gruntowania powierzchni zewnętrznych, stosowanym przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Solid.


Właściwości produktu

• Preparat zmniejsza chłonność podłoża. • Wzmacnia podłoża sypkie. • Zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji.


Przykłady zastosowania

Preparat stosuje się do gruntowania powierzchni betonowych, tynku cementowo-wapiennego, tynku wapiennego, cienkowarstwowych tynków silikatowych, cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych oraz podłoży z cegieł piaskowo-wapiennych. Może być również stosowany na podłożach uprzednio malowanych farbą wapienną lub krzemianową. Nie jest zalecany do powierzchni malowanych wcześniej farbami organicznymi, chyba że cała powłoka organiczna zostanie dokładnie usunięta. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku.


Wydajność

6-8 m²/l, przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 7 dni. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Należy całkowicie usunąć stare powłoki organiczne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności farby gruntującej do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować dwiema warstwami podkładu Tikkurila Finngard Silicate Primer, rozcieńczonego 1:1 z czystą wodą, stosując metodę „mokro na mokro” i używając pędzla lub wałka. Twarde i mało chłonne podłoża zagruntować jedną warstwą podkładu Tikkurila Finngard Silicate Primer zmieszanego z Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Ze względu na korozyjne działanie podkładu krzemianowego zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem. Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu. Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń, UWAGA: Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Lista dostępna na http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kontakt. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


LZO

Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.


Wzmocnione podłoże

Preparat wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność farby elewacyjnej.

Product usp1prof_img
mineralna-fasada-w-jasnym-kolorze-Tikkurila-Finngard

Zwiększona wydajność

Tikkurila Finngard Silicate Primer zmniejsza chłonność podłoża i zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji.

Product usp2prof_img
czerwona-elewacja

Elewacja na lata

Użycie produktu w zestawie z wybraną farbą nawierzchniową oraz preparatem do przygotowania podłoża gwarantuje uzyskanie trwałości powłoki i koloru.

Product usp3prof_img
elewacja-kamienicy
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl