Tikkurila Finngard Uni Primer

Wodorozcieńczalny, grunt akrylowy do elewacji - wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednolica kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża.

Polish Hygenic Certification
  • Wzmocnione podłoże
  • Jednolity kolor
  • Elewacja na lata
  • 6 m²/l
  • 8 m²/l
  • 5 h
Opis

Wodorozcieńczalny, grunt akrylowy do elewacji - wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednolica kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża.


Właściwości produktu

• Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej dzięki ograniczeniu i wyrównaniu chłonności podłoża • Poprawia przyczepność poprzez wypełnienie i zakotwiczenie farby w porach podłoża • Zapewnia izolację powłoki nawierzchniowej od wpływu destrukcyjnych czynników ze ściany • Zapewnia ujednolicenie kolorystyczne pomalowanej powierzchni • Możliwość szybkiej pracy dzięki krótkiemu czasowi schnięcia i możliwości szybkiego nakładania kolejnych warstw


Przykłady zastosowania

Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych. Może też służyć do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp.).


Wydajność

6-8 m²/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Nanieść jedną warstwę Tikkurila Finngard Uni Primer. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. Farbę elewacyjną nakładać nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania, ale nie później niż po 48 godzinach. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność farby gruntującej do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. UWAGA: Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Lista dostępna na http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kontakt. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


LZO

Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.


Wzmocnione podłoże

Tikkurila Finngard Uni Primer wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność farby elewacyjnej.

Product usp1prof_img
mineralna-elewacja-domu-kolor-terakota

Jednolity kolor

Dzieki możliwości zabarwienia wyrównuje kolor elewacji, a także izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża.

Product usp2prof_img
dom-z-jasną-elewacją

Elewacja na lata

Użycie produktu w zestawie z wybraną farbą nawierzchniową oraz preparatem do przygotowania podłoża gwarantuje uzyskanie trwałości powłoki i koloru.

Product usp3prof_img
trwała-elewacja-mineralna
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl