Tikkurila Fontefloor PU Cem 2

Bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna hybrydowa powłoka poliuretanowa zapewniająca przyczepność całego systemu.

  • Doskonałe właściwości uszczelniające
  • Doskonała zdolność do wypełniania nierówności powierzchni
Opis

Bezrozpuszczalnikowa, samorozlewna hybrydowa powłoka poliuretanowa zapewniająca przyczepność całego systemu.


Właściwości produktu

• Doskonałe właściwości uszczelniające. Fontefloor PU Cem 2 uszczelnia beton zapobiegając powstawaniu pęcherzy w warstwie nawierzchniowej. • Doskonała zdolność do wypełniania nierówności powierzchni. Fontefloor PU Cem 2 zapewnia gładkie wykończenie powłoki poprzez wypełnienie otworów i drobnych pęknięć. • Może być stosowany jako podkład lub powłoka samopoziomująca.


Przykłady zastosowania

• Używany w przemyśle spożywczym, w magazynach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w zadaszonych pomieszczeniach, w suchych warunkach powyżej + 5 °C i poniżej + 25 °C. Jest to szczególnie ważne dla składnika C. Chronić przed mrozem nawet podczas transportu.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Do czyszczenia narzędzi użyć Rozcieńczalnik 1061. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140g/l (2010) Fontefloor PU Cem 2: max. LZO < 140 g/l


Doskonałe właściwości uszczelniające

Fontefloor PU Cem 2 uszczelnia beton zapobiegając powstawaniu pęcherzy w warstwie nawierzchniowej

Product usp1prof_img
posadzka-przemysłowa

Doskonała zdolność do wypełniania nierówności powierzchni

Fontefloor PU Cem 2 zapewnia gładkie wykończenie powłoki poprzez wypełnienie otworów i drobnych pęknięć

Product usp2prof_img
posadzka-Fontefloor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl