Tikkurila Fontefloor PU Cem Top

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy lakier nawierzchniowy do systemów z grupy powłok poliuretanowo-cementowych Fontefloor PU Cem.

Opis

Bezrozpuszczalnikowy, hybrydowy lakier nawierzchniowy do systemów z grupy powłok poliuretanowo-cementowych Fontefloor PU Cem.


Właściwości produktu

• Zapewnia odporność na zużycie mechaniczne, wydłużając w ten sposób żywotność powlekanej powierzchni. • Uszczelnia powierzchnię i nadaje jej matowy stopień wykończenia. • Używany jako lakier nawierzchniowy w systemach Fontefloor PU Cem.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki przechowywania

Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w zadaszonych pomieszczeniach, w suchych warunkach powyżej + 5 ° C i poniżej + 25 ° C. Jest to szczególnie ważne dla składnika C. Chronić przed mrozem nawet podczas transportu.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Do czyszczenia narzędzi użyć Rozcieńczalnik 1061. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem Top: max. VOC < 140 g/l


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl