Tikkurila HydroBlock WB

Wodorozcieńczalny impregnat.

  • Skuteczna impregnacja
  • Zwiększona trwałość
  • Nie tworzy powłoki
  • 858
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
Opis

Wodorozcieńczalny impregnat.


Właściwości produktu

Tikkurila HydroBlock WB to transparentny wodny impregnat, który dobrze wnika w substancję i reaguje chemicznie z podłożem. Bardzo odpowiedni do „ciasnych” powierzchni mineralnych. Tworzy hydrofobową powierzchnię, która zapobiega kapilarnemu przenikaniu deszczu i rozpryskom wody do konstrukcji. Umożliwia przepływ pary wodnej z wnętrza konstrukcji. Ogranicza przemieszczanie się soli na powierzchnię. Nie tworzy warstwy powiertzchniowej. Ogranicza wzrost glonów, zieloneych nalotów, przebarwień i zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem.


Przykłady zastosowania

Typowe zastosowania to fasady domów, budynków handlowych, przemysłowych, magazynowych itp., dachówki i kostka brukowa. Przeznaczony do większości materiałów pochodzenia mineralnego, takich jak cegła, cegły wapienno-krzemianowe, gazobeton, beton, beton z odsłoniętym kruszywem, tynkowana i mineralna płyta elewacyjna.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Temperatura powinna wynosić między 5°C a 30°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 85%.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i soli. Oczyść powierzchnię za pomocą Biowash Cleaner zgodnie z instrukcjami. Powierzchnia musi być całkowicie sucha, czysta i chłonna, aby zapewnić dobrą penetrację.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Spryskać powierzchnię za pomocą Tikkurila HydroBlock WB do momentu nasycenia, natryskując metodą „mokro na mokro”. Tikkurila HydroBlock WB należy nakładać w 1-2 „warstwach”, aby uzyskać najlepszy efekt. Unikać nakładania produktu przy silnym wietrze lub deszczu, ponieważ może to powodować pojawienie się plam. Powierzchnia już potraktowana produktem hydrofobowym nie pozwoli na przenikanie innych środków impregnujących (rozpuszczalników hydrofobowych). Nie wchłonięty płyn może powodować wystąpienie plam na powierzchni - są one bardzo trudne do usunięcia. Wszelkie rozpryski, jeśli występują, należy natychmiast usunąć z okien. Zaleca się zasłonić okna przed nałożeniem Tikkurila HydroBlock WB. Świeżo otynkowane lub tynkowane ściany muszą być całkowicie utwardzone i suche przed nałożeniem Tikkurila HydroBlock WB. Przed zastosowaniem wykonać test w celu potwierdzenia zgodności z podłożem.


Renowacja:

Powierzchnie zabezpieczone Tikkurila HydroBlock WB mogą być ponownie zabezpieczane przy użyciu tego samego produktu. Podłoże musi odpowiednio wchłaniać wodę, a ewentualne wcześniejsze zabiegi mogą mieć wpływ na powodzenie tej czynności.


Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy wyczyścić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła.


Skuteczna impregnacja

Wysoki efekt „perłowej wody”. Tikkurila HydroBlock WB umożliwia odparowanie pary wodnej z wnętrza konstrukcji oraz ogranicza przemieszczanie się soli na powierzchnię konstrukcji. Nie tworzy powłoki. Zmniejsza wzrost glonów i zielone przebarwienia, jak również zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz.

Product usp1prof_img
impregnacja-fasad-Tikkurila

Zwiększona trwałość

Zapobiega wykwitom solnym i uszkodzeniom wywołanym przez mróz.

Product usp2prof_img
impregnacja-fasad-Tikkurila

Nie tworzy powłoki

Tikkurila Hydroblock WB może służyć jako niewidoczna osłona wielu powierzchni mineralnych, takich jak beton, cegły, dachówki, tynki i płyty mineralne.

Product usp3prof_img
impregnacja-kostki-brukowej-fasad-Tikkurila
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl