Tikkurila Optiva Clean Air

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy piękne, głęboko matowe, odporne na zmywanie wykończenie.

Asthma And Allergy Association
EU Ecolabel
Indoor Air Comfort Gold
M1
Avainlippu
Polish Hygenic Certification
  • 8 m²/l
  • 16 m²/l
  • 2 h
  • 0.5 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy piękne, głęboko matowe, odporne na zmywanie wykończenie.


Właściwości produktu

TECHNOLOGIA OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE 1. Tikkurila Optiva Clean Air zawiera innowacyjną technologię spoiwa o właściwościach redukujących formaldehyd. 2. Farba zmniejsza stężenie formaldehydu w pomieszczeniach, co potwierdzają badania przeprowadzone przez akredytowane niezależne laboratorium (zgodnie z ISO 16000:24). EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ 1. Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia* 2. Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka 3. Jednolity, głęboko matowy efekt końcowy 4. Brak zmiany stopnia połysku po czyszczeniu (brak wybłyszczeń) 5. Trwałość koloru w czasie. 6. Innowacyjny system barwienia „Avatint”. ODPORNA NA ZMYWANIE 1. Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300) PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 1. Najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel. 2. Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne** 3. Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. 4. Farba posiada certyfikat Eurofins Air Comfort Gold, który wykazuje zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi emisji LZO w Europie (rządowymi i dobrowolnymi). Certyfikaty Indoor Air Comfort Gold są bezpośrednio akceptowane jako dowód z programów dla zrównoważonych budynków, takich jak BREEAM international i LEED w zakresie emisji. 5. Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International System 2016***. 6. Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA. 7. Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi. 8. Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2021), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz (2014). 9. Opakowanie częściowo pochodzące z recyklingu. ŁATWA APLIKACJA 1. Niekapiąca formuła. 2. Bardzo dobra przyczepność do podłoża. 3. Łatwe rozprowadzanie farby. 4. Optymalny czas schnięcia. * Zaleca się usunięcie plam nie później niż 15 minut po zabrudzeniu. ** Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. *** Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEM International.


Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva).


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl