Tikkurila Temaclad SC 50

Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

  • Wyjątkowa trwałość koloru i połysku
  • Szybkoschnąca farba tworząca system jednowarstwowy
  • Szeroka gama kolorów
  • 6 m²/l
  • 11 m²/l

Wykończenie

  • Półpołysk

Opis

Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym.


Właściwości produktu

• Odpowiednia do stosowania w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym. • Odpowiednia także jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych i epoksydowo-poliuretanowych. • Doskonała trwałość koloru i połysku. • Tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie. • Odporna na zabrudzenie i łatwa do umycia. • Nie zalecana do stosowania w zanurzeniu.


Przykłady zastosowania

• Zalecana jako wykończeniowa powłoka jednowarstwowa dla powierzchni stalowych, aluminiowych oraz galwanizowanych.


Wydajność

*Do malowania renowacyjnego dobrze zachowanych starych powłok malarskich. **Do malowania nowych powierzchni lub surowych powierzchni metalowych. Minimalna DFT wynosi 60μm. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. Przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego do malowania dachów metalowych wydajność praktyczna dla nowych powierzchni wynosi zazwyczaj 5-6 m²/l.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura podłoża powinna być wyższa od 0ºC i co najmniej o 3ºC wyższa od temperatury punktu rosy. Temperatura farby powinna być wyższa od +15ºC. Jeżeli temperatura podłoża przekracza +50ºC wówczas nie zaleca się malowania. W zamkniętych pomieszczeniach zalecana jest dobra wentylacja w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia. Zjawisko skraplania się pary podczas lub bezpośrednio po aplikacji może powodować zmatowienie lub gorszy stan powłoki.


Przygotowanie powierzchni

Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4) Powierzchnie zagruntowane: usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków (ISO 12944-4). Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwrócić uwagę na czasy przemalowań podkładu. Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno. Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie. Cienką blachę powlekaną (np. metalową dachówkę) należy zmyć detergentem Panssaripesu. Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Maalipesu. Stare powłoki alkidowe oraz powlekane metodą coil-coatingu (bez PVDF): Usunąć rdzę i białą rdzę przy pomocy narzędzi mechanicznych do stopnia oczyszczenia St2. Wszelkie trudne i połyskowe powłoki należy zeszlifować. Usunąć oleje, tłuszcze, sole, brud i kurz detergentem Panssaripesu.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny (duże pow.) lub pędzel (małe pow.). W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (bazy, utwardzacza, rozcieńczalnika) farbę można rozcieńczyć w granicach 0-10%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy malowaniu pędzlem farbę rozcieńczyć według potrzeb.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1048 lub 006 1067


LZO

Zawartość Lotnych Związków Organicznych 420 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 460 g/litr.


Wyjątkowa trwałość koloru i połysku

Temaclad SC 50 to farba poliuretanowa zapewniająca doskonałą odporność na wpływ czynników atmosferycznych i mechanicznych. Farba charakteryzuje się dobrą trwałością koloru i połysku, co w rezultacie powoduje, że powierzchnie zebezpieczone farbą Temaclad SC 50 zachowują świeży wygląd na długie lata.

Product usp1prof_img
High-rise Building Roof

Szybkoschnąca farba tworząca system jednowarstwowy

Temaclad SC 50 to szybkoschnąca farba pozwalajaca uzyskać jednowarstwowy system malarski. Tworzy twardą powłokę odporną na ścieranie. Farba może być stosowana na powierzchnie aluminiowe, ocynkowane oraz stalowe bez potrzeby nakładania warstwy gruntującej, zarówno na nowe podłoża jak i na wymalowania renowacyjne.

Product usp2prof_img
High-rise Building Roof

Szeroka gama kolorów

Temaclad SC 50 to farba dostępna w bogatej palecie kolorów, bowiem jest barwiona w systemie kolorowania Temaspeed Premium. Farba jest szczególnie zalecana do malowania powierzchni z blachy ocynkowanej ogniowo, takich jak blaszane dachy lub okładziny, bez konieczności stosowania powłoki gruntującej. Może być również stosowana w wymalowaniach renowacyjnych na powierzchnie powlekane w technologii "coil-coating".

Product usp3prof_img
High-rise Building Roof
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl