Tikkurila Temafloor 100 Primer

Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy grunt epoksydowy.

  • Do szybkiego gruntowania.

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy grunt epoksydowy.


Właściwości produktu

• Przeznaczony do gruntowania nowych i starych posadzek betonowych przed nałożeniem powłok Temafloor oraz wylewek - jastrychów. • Temafloor 100 Primer dobrze wnika w powierzchnię betonu uszczelniając ją i zapewniając dobrą przyczepność kolejnych powok i odporność na zarysowania.


Przykłady zastosowania

• Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Pierwsza warstwa gruntu 5–8 m²/l Druga warstwa gruntu 6–11 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chłonności podłoża oraz metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna być niższa niż +15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1 część stężonego kwasu :4 części wody. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu – wylewki.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wałek, paca stalowa lub gumowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1029 (lub Thinner 006 1031).


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 100 Primer: max. VOC < 500 g/l


Do szybkiego gruntowania.

Temafloor 100 Primer zapewnia szybkie schnięcie oraz dobrą przyczepność powłok Temafloor i wylewek. Krótki czas przemalowania umożliwia wykonanie całej aplikacji w ciągu jednego dnia.

Product usp1prof_img
kuchnia-przemysłowa
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl