Tikkurila Temafloor 200 Primer

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE
  • Szybkie gruntowanie
  • Świetny podkład do zaprawek

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Rozcieńczony Temafloor 200 Primer wnika w pory betonu, uszczelnia powierzchnię i daje dobrą przyczepność dla powłok i jastrychów. • Po zmieszaniu z piaskiem może służyć do napraw posadzek betonowych.


Przykłady zastosowania

• Do gruntowania nowych i starych posadzek betonowych przed nakładaniem powłok Temafloor i jastrychu.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Pierwsza warstwa gruntu 4-8 m² /l Druga warstwa gruntu 6-10 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej oraz od metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wałek, paca stalowa lub gumowa.


Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029 (lub Thinner 1031).


LZO

LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 200 Primer: max. LZO < 500 g/l


Szybkie gruntowanie

Temafloor 200 Primer zapewnia dobre przyleganie powłok i wylewek Temafloor. Dodatkowo, produkt szybko schnie i krótki czas pomiędzy nakładaniem następnych warstw pozwala na aplikację całego systemu w jeden dzień.

Product usp1prof_img
Posadzka przemysłowa.

Świetny podkład do zaprawek

Temafloor 200 Primer wymieszany z piaskiem również nadaje się do wypełniania ubytków w posadzkach betonowych.

Product usp2prof_img
Food Production Facility
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl