Tikkurila Temafloor 220W Primer

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE
  • Bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy
  • Szybsza realizacja prac budowlanych

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Służy do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych przed powlekaniem ich powłokami typu Temafloor. • Materiał odporny na oddziaływanie olejów i tłuszczów.


Przykłady zastosowania

• Zalecany jako materiał gruntujący dla wilgotnych powierzchni betonowych (wilgotność względna betonu powyżej 97%).


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie 6-10 m²/l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Rozcieńczalnik

Bezrozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 006 1029 (lub Thinner 006 1031).


LZO

LZO 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 220W Primer: max. LZO < 500 g/l


Bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy

Temafloor 220W Primer to bezrozpuszczalnikowy lakier stosowany do gruntowania nowych i używanych posadzek betonowych, szczególnie w miejscach gdzie wymagane jest zastosowanie produktów bezrozpuszczalnikowych i bezzapachowych.

Product usp1prof_img
Chemical Warehouse

Szybsza realizacja prac budowlanych

Temafloor 220W Primer jest stosowany przede wszystkim na wilgotne powierzchnie betonowe o wilgotności względnej betonu powyżej 97%, czyli gdy proces utwardzania nie jest jeszcze zakończony. W ten sposób realizacja prac budowlanych może przebiegać szybciej.

Product usp2prof_img
Fish Plant
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl