Tikkurila Temafloor 25 Clear

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.

CE
  • Szybkie schnięcie dzięki utwardzaniu wilgocią
  • Działa w niskich temperaturach

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią poliuretanowy podkład i warstwa nawierzchniowa.


Właściwości produktu

• Łatwy do użycia ze względu na jednoskładnikową formułę. • TEMAFLOOR 25 CLEAR wiąże kurz oraz uniemożliwia absorbowanie zanieczyszczeń w głąb podłoża. • Jako warstwa nawierzchniowa na posadzkach mozaikowych. • Doskonała odporność na ścieranie.


Przykłady zastosowania

• Służy do lakierowania betonu, cementu azbestowego i innych podłóg mineralnych.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie 4-7 m2/l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1061.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/ i) 500 g/l (2010) Temafloor 25 Clear: max. LZO < 500 g/l.


Szybkie schnięcie dzięki utwardzaniu wilgocią

Temafloor 25 Clear to lakier, który szybko schnie i jest łatwy w aplikacji. Stosowany jest głównie jako środek wiążący pył oraz jako grunt i lakier nawierzchniowy, również z płatkami Mosaic.

Product usp1prof_img
Production Facility

Działa w niskich temperaturach

Temafloor 25 Clear może być nakładany w niskich temperaturach przy wilgotności względnej powietrza w granicach 50–90 %. Lakier charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie i dlatego może być również stosowany jako lakier nawierzchniowy.

Product usp2prof_img
Design floor
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl